تبلیغات
دانلود بهترین فیلم و سریال و اهنگ . - تماشای انلاین فیلم 1984 براساس شاهکار جورج اورول به همراه نقد کتاب
 
اولین نیستیم ولی بهترینیم

تماشای انلاین فیلم 1984 براساس شاهکار جورج اورول به همراه نقد کتاب

نوشته شده توسط :علی محمدی
چهارشنبه 7 مهر 1389-12:31 ب.ظ

فیلم 1984 بر اساس شاهكار جورج اورول

نقدی بر كتاب 1984 شاهكار تاریخی جرج اورول

نوشتن در مورد یك شاهكار هنری جهان ادبیات خود كاری بس دشوار است. چیزی كه میتواند آن را دشوارتر كند اطلاع از این موضوع است كه اكثر مخاطبان این اثر را (و شاید هیچ كدام از رمانهای پرمفهوم (interpretive) را كه در كشور ما به شدت با عدم استقبال مواجهند را) نخوانده اند.

جورج اورول (George Orwell) كتاب 1984 را در سال 1949 نوشت، زمانی كه جنگ دوم جهانی به تازگی پایان یافته بود و جهان خطر تسلیم شدن در مقابل حكومتی ظالم و دیكتاتوری را به خوبی احساس كرده بود. در آن زمان جنگ سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفكرانی بودند كه به دفاع از كمونیسم برخواسته بودند. اورول این كتاب را در واقع برای اخطار به غرب در مورد گسترش كمونیسم نوشت. اما داستان این اثر را میتوان تا حدود زیادی به شرایط حاكم بر تمام جوامع تحت سلطۀ حكومتهای استبدادی تعمیم داد.
داستان در سال 1984 (35 سال بعد از تاریخ نگارش كتاب) در شهر لندن رخ میدهد. بعد از جنگ جهانی حاكمان كشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده اند كه اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش ثروت را ادامه دهد اركان جامعۀ طبقاتی به خطر افتاده و حكومتشان سرنگون خواهد شد. آنها تنها راه جلوگیری از این امر را نابود كردن ثروت تولید شده در جنگی بی پایان میبینند. در نیمۀ قرن بیستم و پس از یك جنگ گستردۀ هسته ای دنیا بین سه ابر قدرت اوشنیا (ایالات متحده)، اوراسیا (شوروی) و ایستاسیا (چین) تقسیم میشود. این سه ابر قدرت بطور دائمی در حال جنگ هستند. در این جنگ ثروت تولید شده توسط آنها از بین میرود بدون اینكه تهدیدی برای جامعۀ طبقاتی آنها ایجاد شود. هیچ كدام نه قدرت آن را دارند كه دیگری را نابود كنند و نه چندان مایل به این كار هستند. چرا كه در صورت از بین رفتن دیگر ابر قدرتها دیگر جنگی نخواهد بود.
كشور اوشنیا كه داستان در آن رخ میدهد توسط حزبی اداره میشود كه به اصول اینگسوس (English Socialism) وفادار است. جامعه به سه طبقه تقسیم میشود: اعضای داخلی حزب، اعضای بیرونی حزب و كارگران كه بیش از چهار پنجم جمعیت را تشكیل میدهند. حزب و یا در واقع اعضای داخلی آن با ایجاد یك حكومت استبدادی كامل قدرت مطلق را در اختیار دارند. آنها تاریخ را آنچنان تغییر میدهند كه هیچ كس معیاری برای مقایسۀ وضعیت زندگی خود با آنچه قبل از روی كار آمدن حزب وجود داشته است ندارد و حزب به مردم اینطور القا كرده كه وضعیت زندگی در طول حكومت آن همواره در حال بهبود بوده وهست.
اما واقعیت كاملاً متفاوت است. طبقۀ كارگر در جهل و فلاكت مطلق به سر میبرد و حزب آنها را تقریباً به حال خود رها كرده است. اعضای بیرونی حزب از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به كارگران دارند. غذا به اندازه ای كه آنها را سیر كند به آنها داده میشود و همینطور مكانی هر چند بسیار فرسوده برای زندگی دارند. حزب سهمیۀ سیگار، نوعی مشروب، تیغ صورت تراشی، كفش، شكلات و ... هم به آنها میدهد كه همه به مقداری بسیار ناچیز و با كیفیتی پایین در اختیار آنها قرار می گیرند. در مقابل به شدت زیر نظر حزب قرار دارند. در خانۀ همۀ آنها، در محل كارشان (كه معمولاً یكی از وزارتخانه های چهارگانۀ حزب است)، و در محله هایشان توسط صفحه های سخن گو (telescreen) تحت كنترل هستند. این صفحه ها هم خبرهای دروغ و تبلیغات سیاسی حزب را پخش میكنند و هم مانند دوربینی تمام كارهای افراد را زیر نظر دارند. كوچكترین علامتی كه نشان دهندۀ عدم اطاعت و حتی كاهش علاقۀ فرد نسبت به آرمانهای حزب باشد مساوی است با دستگیری و احتمالاً مرگ او. در واقع اكثر آنها كاملاً مطیع هستند و حزب آنها را آنچنان پرورش داده كه به آرمانهای آن عشق میورزند. روابط جنسی كاملاً برای آنها ممنوع است و تنها زمانی اجازۀ ازدواج دارند كه هدف از آن ایجاد فرزندانی برای خدمت به حزب باشد. این فرزندان در دوران كودكی تحت آموزش حزب قرار میگیرند و به جاسوسانی برای حزب تبدیل میشوند كه حتی والدین خود را هم در صورت انجام جرم به حزب معرفی میكنند.
رهبر حزب فردی ساختگی است كه تصویر و صدای او هر روزه از صفحات سخن گو پخش شده و پوسترش تمام دیوارهای شهر و حتی درون ساختمانها را پوشانده است. برادر بزرگتر (Big Brother) نماد قدرت حزب است. او هیچ گاه اشتباه نمی كند و همۀ پیش بینی هایش درست از آب در می آید (و اگر هم این طور نشود حزب با دستكاری اسناد، روزنامه ها و كتابهای پیشین و تغییر گفته های وی و در واقع تغییر تاریخ، مشكل را بر طرف میكند). حتی بسیاری از اختراعات مانند اختراع هواپیما هم به او نسبت داده میشود.
قهرمان داستان یكی از اعضای بیرونی حزب است. نام او، وینستون اسمیت (Winston Smith) تركیبی است از اسم كوچك وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم، و یك نام خانوادگی رایج در زبان انگلیسی.
داستان به سه قسمت تقسیم میشود. در بخش اول ما با شرایط جهان، اوشنیا و همینطور افكار اسمیت آشنا میشویم. بخش دوم به آشنایی اسمیت با جولیا، یكی دیگر از اعضای بیرونی (كه نامش از نام جولیت یكی از قهرمانهای اثر معروف شكسپیر گرفته شده) و رابطۀ آنها میپردازد. بخش سوم نیز دستگیری آنها را شامل میشود.

داستان به طرزی زیبا كاملترین حالت یك حكومت استبدادی را توصیف میكند. اورول خیلی خوب توانسته اقدامات دولتها برای كنترل مردم را چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم شرح دهد. استفادۀ حزب از تكنولوژی و مخصوصاً صفحه های سخنگو كه هم مردم را تحت نظر داشته و هم برای تبلیغات سیاسی استفاده میشوند (و این كاربرد دوم بسیار شبیه تلویزیون در دنیای ماست) نمونه ای از این موضوع است. همچنین استفاده از كودكان و آماده سازی آنها از همان دوران كودكی برای دفاع از آرمانهای حزب یكی دیگر از فعالیتهای مهم حزب را تشكیل میدهد. (موضوع كار بر روی افكار كودكان و آماده سازی آنها برای كسب اهداف سیاسی در آینده در دیگر اثر معروف نویسنده "مزرعۀ حیوانات" هم دیده میشود، آنجا كه ناپلئون نه توله سگ را مخفیانه بزرگ كرده و مدتی بعد از آنها برای كسب قدرت در مزرعه استفاده میكند.) حزب همچنین طبقۀ كارگر را با تفریحاتی مانند خرید وفروش بلیط های بخت آزمایی به شدت سرگرم كرده است.
اما احتمالاً جالبترین ایده ای كه در این كتاب بیان میشود استفادۀ حزب از زبان برای اطمینان از تداوم حكومت خود است. حزب زبانی جدید و ساده ایجاد كرده است كه در آن كلمه ای برای بیان مطالبی كه با آرمانهای حزب در تضاد هستند وجود ندارد. بنابراین مردم نمیتوانند در مورد موضوعی مثل آزادی صحبت و یا حتی فكركنند. این زبان newspeak یا زبان جدید نامیده میشود.
كار دیگری كه حزب انجام میدهد استفاده از doublethink یا دوگانه باوری است. Doublethink عبارتست از قبول كردن همزمان دو مفهوم متضاد. برای مثال افرادی كه مسئول تغییر دادن مداوم اسناد تاریخی هستند با آنكه خود این عمل را انجام میدهند باز هم كاملاً این اسناد را معتبر میدانند. حتی نام وزارتهای چهارگانۀ اوشنیا هم به نوعی تمرین doublethink است: وزارت عشق محل شكنجه است، وزارت فراوانی دلیل قحطی ها، وزارت صلح مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به جنگ و وزارت حقیقت محل تغییر اسناد تاریخی و آماده سازی دروغ ها وتبلیغات سیاسی. شعار اصلی حزب هم نمونۀ كامل و پرمفهومی از doublethink است: جنگ صلح است، آزادی بردگیست، جهالت قدرت است. (باید اشاره شود كه مفهوم doublethink هر چند عجیب به نظر می آید امروزه كاربرد زیادی در سیاست دارد. برای مثال مردم آمریكا از جنگ برای برقراری صلح حمایت میكنند و یا در عین حال كه اعتقاد دارند كشورشان حامی دمكراسی است روابط نزدیك آن با حكومتهای غیر دمكراتیك مانند بسیاری از كشورهای خاورمیانه را نیز میپذیرند.)

كتاب 1984 به دلیل تاثیر زیادی كه بر ادبیات داشته باعث ایجاد دست كم چهار كلمۀ جدید در زبان انگلیسی شده است:
doublethink: پذیرش همزمان دو مفهوم متضاد مخصوصاً در نتیجۀ تلقین فكری سیاسی
thoughtcrime: جرم فكری
newspeak: زبانی دوپهلو و نامفهوم كه در تبلیغات سیاسی استفاده شود
big brother: شخصی كه قدرت كامل در حكومتی معمولاً استبدادی دارد

این اثر همواره جزو ده رمان برتر قرن بیستم شناخته شده و همچنین در نظرخواهی انجام شده از خوانندگان مجلۀ تایم كه حدود سه سال پیش انجام شد به عنوان برترین رمان در طول تاریخ انتخاب شد.

نظرات() 


buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Superb data. With thanks.
cialis 20mg are there generic cialis generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg low dose cialis blood pressure viagra cialis levitra we like it cialis soft gel cialis taglich prezzo di cialis in bulgaria cheap cialis
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:29 ب.ظ

Really a lot of helpful tips!
200 cialis coupon cialis 5mg generic cialis soft gels we recommend cialis info prescription doctor cialis cialis pills can i take cialis and ecstasy cialis sans ordonnance cialis pas cher paris try it no rx cialis
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:58 ق.ظ

Whoa plenty of good advice!
cialis uk cialis generika in deutschland kaufen cialis patentablauf in deutschland acheter cialis kamagra cialis 10mg prix pharmaci acquisto online cialis cialis bula cialis kaufen only now cialis 20 mg cialis canadian drugs
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:54 ب.ظ

Kudos, I enjoy it!
cialis tablets cialis usa cost cialis side effects viagra vs cialis vs levitra estudios de cialis genricos cialis en 24 hora female cialis no prescription cialis herbs cialis generisches kanada prices for cialis 50mg
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 04:32 ق.ظ

Appreciate it! Lots of content!

buy cialis online nz cialis venta a domicilio cialis generico postepay tesco price cialis cialis prices in england cialis generique cialis 10 doctissimo click now buy cialis brand cialis online deutschland female cialis no prescription
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 04:23 ب.ظ

Thank you. Useful information.
cialis 20mg cipla cialis online costo in farmacia cialis sublingual cialis online cialis purchasing cialis for sale cialis mit grapefruitsaft walgreens price for cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis from canada
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:15 ق.ظ

Awesome postings. Many thanks!
il cialis quanto costa fast cialis online calis cialis online holland we recommend cialis best buy american pharmacy cialis trusted tabled cialis softabs we use it 50 mg cialis dose look here cialis cheap canada cialis canada on line
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 03:55 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis side effects tadalafil generic callus generic low dose cialis cialis 5 mg buy cost of cialis per pill overnight cialis tadalafil callus generic cialis in vietnam can i take cialis and ecstasy
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:25 ب.ظ

Terrific knowledge. With thanks!
free generic cialis cipla cialis online cialis generico en mexico how to buy cialis online usa free cialis safe dosage for cialis precios de cialis generico enter site very cheap cialis cialis professional from usa prices for cialis 50mg
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:31 ق.ظ

Info well utilized..
prices on cialis 10 mg cialis efficacit enter site natural cialis buying cialis on internet prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg effetti collateral the best choice cialis woman overnight cialis tadalafil cialis tadalafil cialis italia gratis
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 04:16 ب.ظ

Good knowledge. Regards!
pastillas cialis y alcoho prices for cialis 50mg buy cialis online nz deutschland cialis online how to purchase cialis on line cialis italia gratis cipla cialis online we like it cialis price generico cialis mexico buying cialis in colombia
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:29 ق.ظ

Many thanks, Plenty of facts!

cialis daily dose generic acquistare cialis internet generic cialis tadalafil cialis 20 mg best price cialis uk cialis venta a domicilio viagra cialis levitra best generic drugs cialis acheter cialis meilleur pri canadian drugs generic cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:07 ب.ظ

Fantastic stuff. Regards.
discount cialis bulk cialis miglior cialis generico cialis purchasing tadalafil 20 mg only here cialis pills cialis 5 mg schweiz cialis efficacit buy original cialis cialis 05
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:12 ق.ظ

You've made your point pretty well!!
price cialis best cialis with 2 days delivery cialis farmacias guadalajara cialis canada cialis rezeptfrei sterreich cialis rezeptfrei generic low dose cialis recommended site cialis kanada 5 mg cialis coupon printable cialis y deporte
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Nicely voiced indeed! .
precios cialis peru cialis price in bangalore enter site very cheap cialis only now cialis 20 mg only now cialis for sale in us canadian drugs generic cialis cialis prezzo al pubblico click now cialis from canada achat cialis en itali we like it safe cheap cialis
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:37 ق.ظ

You reported it well!
cialis 20 mg effectiveness cialis uk trusted tabled cialis softabs cialis generico postepay buy online cialis 5mg generic cialis at walmart cialis great britain cialis 10 doctissimo sublingual cialis online cialis prezzo in linea basso
vardenafil
جمعه 20 مهر 1397 04:20 ق.ظ

Wow plenty of great information!
levitra without a doctor prescription buy levitra online vardenafil 20mg buy 10 mg levitra levitra online levitra 20mg levitra online buy levitra generic generic levitra buy levitra 10mg
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 04:21 ب.ظ

Many thanks! Good information.
if a woman takes a mans cialis cialis generika in deutschland kaufen legalidad de comprar cialis cialis pills boards how to buy cialis online usa il cialis quanto costa brand cialis generic wow look it cialis mexico cialis for sale south africa buy cialis cheap 10 mg
Cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 10:28 ق.ظ

You stated that terrifically.
generic cialis soft gels the best site cialis tablets cialis free trial cialis uk cialis with 2 days delivery tadalafilo ou trouver cialis sur le net tadalafil 20mg cialis 30 day sample compare prices cialis uk
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 11:52 ب.ظ

Great info, Thanks.
canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals reviews drugstore online india drugs for sale in mexico most reliable canadian pharmacies most reliable canadian pharmacies Northwest Pharmacy canada pharmacies account trust pharmacy of canada canadian online pharmacies
cialisvonline.com
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:36 ق.ظ

Reliable postings. Thanks.
viagra vs cialis vs levitra cialis mit grapefruitsaft cialis generika cialis dose 30mg buy online cialis 5mg cialis 20 mg cost where to buy cialis in ontario generic cialis at walmart cialis generique 5 mg only best offers cialis use
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:10 ب.ظ

Cheers! Plenty of tips!

cialis canada generic cialis at the pharmacy cialis daily reviews generic cialis 20mg tablets price cialis best walgreens price for cialis cialis preise schweiz prezzo cialis a buon mercato price cialis best only now cialis 20 mg
drugs for sale in canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:36 ق.ظ

Terrific postings. With thanks!
canadian drugs canadian pharmacy drugs for sale usa canada medication prices canadian online pharmacies canadian pharmacies that are legit drugstore online reviews canadian pharmaceuticals canada medication prices good canadian online pharmacies
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:19 ق.ظ

You suggested that terrifically.
buy generic viagra with paypal viagra online with prescription buy viagra without prescription online order cheap viagra buy viagra canadian pharmacy viagra online prices buying viagra without prescription how to get viagra with prescription how to buy viagra where can i buy cheap viagra online
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:53 ب.ظ

You stated that fantastically.
cialis name brand cheap cialis therapie we like it cialis price cialis pills in singapore generic cialis 20mg tablets free generic cialis generic low dose cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis online napol cialis arginine interactio
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:48 ق.ظ

Very good information. Thank you.
cialis qualitat cialis patentablauf in deutschland cialis authentique suisse cialis baratos compran uk dose size of cialis buy cheap cialis in uk cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a compare prices cialis uk safe dosage for cialis
viabiovit.com/viagra-pulmonary-hypertension.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:23 ق.ظ

Superb write ups. Thanks a lot.
is it illegal to buy viagra buy viagra online prescription where can i buy generic viagra online safely canadian viagra viagra online with a prescription sildenafil uk online viagra no prescription buy viagra uk without prescription buy viagra online without a prescription where to buy viagra on line
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:42 ق.ظ

Tips well taken!!
cialis uk next day venta de cialis canada cialis canada on line cialis super acti cialis reviews cialis purchasing generic cialis 20mg uk cialis online cialis vs viagra buy cheap cialis in uk
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:21 ق.ظ

Factor well taken!!
when will generic cialis be available does cialis cause gout cialis for daily use cialis 05 discount cialis tadalafil precios de cialis generico order a sample of cialis overnight cialis tadalafil cialis usa cost
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:38 ب.ظ

Good posts, Thank you.
usa cialis online cialis daily cialis kaufen wo cilas cialis efficacit enter site natural cialis cialis rckenschmerzen cialis from canada cialis generico online cialis authentique suisse
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:


..


کدهای آهنگهای داریوش

www.dariushgod.blogfa.com

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

فال عشق

افراد آنلاین: نفر

« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox