تبلیغات
دانلود بهترین فیلم و سریال و اهنگ . - تماشای انلاین فیلم 1984 براساس شاهکار جورج اورول به همراه نقد کتاب
 
اولین نیستیم ولی بهترینیم

تماشای انلاین فیلم 1984 براساس شاهکار جورج اورول به همراه نقد کتاب

نوشته شده توسط :علی محمدی
چهارشنبه 7 مهر 1389-01:31 ب.ظ

فیلم 1984 بر اساس شاهكار جورج اورول

نقدی بر كتاب 1984 شاهكار تاریخی جرج اورول

نوشتن در مورد یك شاهكار هنری جهان ادبیات خود كاری بس دشوار است. چیزی كه میتواند آن را دشوارتر كند اطلاع از این موضوع است كه اكثر مخاطبان این اثر را (و شاید هیچ كدام از رمانهای پرمفهوم (interpretive) را كه در كشور ما به شدت با عدم استقبال مواجهند را) نخوانده اند.

جورج اورول (George Orwell) كتاب 1984 را در سال 1949 نوشت، زمانی كه جنگ دوم جهانی به تازگی پایان یافته بود و جهان خطر تسلیم شدن در مقابل حكومتی ظالم و دیكتاتوری را به خوبی احساس كرده بود. در آن زمان جنگ سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفكرانی بودند كه به دفاع از كمونیسم برخواسته بودند. اورول این كتاب را در واقع برای اخطار به غرب در مورد گسترش كمونیسم نوشت. اما داستان این اثر را میتوان تا حدود زیادی به شرایط حاكم بر تمام جوامع تحت سلطۀ حكومتهای استبدادی تعمیم داد.
داستان در سال 1984 (35 سال بعد از تاریخ نگارش كتاب) در شهر لندن رخ میدهد. بعد از جنگ جهانی حاكمان كشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده اند كه اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش ثروت را ادامه دهد اركان جامعۀ طبقاتی به خطر افتاده و حكومتشان سرنگون خواهد شد. آنها تنها راه جلوگیری از این امر را نابود كردن ثروت تولید شده در جنگی بی پایان میبینند. در نیمۀ قرن بیستم و پس از یك جنگ گستردۀ هسته ای دنیا بین سه ابر قدرت اوشنیا (ایالات متحده)، اوراسیا (شوروی) و ایستاسیا (چین) تقسیم میشود. این سه ابر قدرت بطور دائمی در حال جنگ هستند. در این جنگ ثروت تولید شده توسط آنها از بین میرود بدون اینكه تهدیدی برای جامعۀ طبقاتی آنها ایجاد شود. هیچ كدام نه قدرت آن را دارند كه دیگری را نابود كنند و نه چندان مایل به این كار هستند. چرا كه در صورت از بین رفتن دیگر ابر قدرتها دیگر جنگی نخواهد بود.
كشور اوشنیا كه داستان در آن رخ میدهد توسط حزبی اداره میشود كه به اصول اینگسوس (English Socialism) وفادار است. جامعه به سه طبقه تقسیم میشود: اعضای داخلی حزب، اعضای بیرونی حزب و كارگران كه بیش از چهار پنجم جمعیت را تشكیل میدهند. حزب و یا در واقع اعضای داخلی آن با ایجاد یك حكومت استبدادی كامل قدرت مطلق را در اختیار دارند. آنها تاریخ را آنچنان تغییر میدهند كه هیچ كس معیاری برای مقایسۀ وضعیت زندگی خود با آنچه قبل از روی كار آمدن حزب وجود داشته است ندارد و حزب به مردم اینطور القا كرده كه وضعیت زندگی در طول حكومت آن همواره در حال بهبود بوده وهست.
اما واقعیت كاملاً متفاوت است. طبقۀ كارگر در جهل و فلاكت مطلق به سر میبرد و حزب آنها را تقریباً به حال خود رها كرده است. اعضای بیرونی حزب از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به كارگران دارند. غذا به اندازه ای كه آنها را سیر كند به آنها داده میشود و همینطور مكانی هر چند بسیار فرسوده برای زندگی دارند. حزب سهمیۀ سیگار، نوعی مشروب، تیغ صورت تراشی، كفش، شكلات و ... هم به آنها میدهد كه همه به مقداری بسیار ناچیز و با كیفیتی پایین در اختیار آنها قرار می گیرند. در مقابل به شدت زیر نظر حزب قرار دارند. در خانۀ همۀ آنها، در محل كارشان (كه معمولاً یكی از وزارتخانه های چهارگانۀ حزب است)، و در محله هایشان توسط صفحه های سخن گو (telescreen) تحت كنترل هستند. این صفحه ها هم خبرهای دروغ و تبلیغات سیاسی حزب را پخش میكنند و هم مانند دوربینی تمام كارهای افراد را زیر نظر دارند. كوچكترین علامتی كه نشان دهندۀ عدم اطاعت و حتی كاهش علاقۀ فرد نسبت به آرمانهای حزب باشد مساوی است با دستگیری و احتمالاً مرگ او. در واقع اكثر آنها كاملاً مطیع هستند و حزب آنها را آنچنان پرورش داده كه به آرمانهای آن عشق میورزند. روابط جنسی كاملاً برای آنها ممنوع است و تنها زمانی اجازۀ ازدواج دارند كه هدف از آن ایجاد فرزندانی برای خدمت به حزب باشد. این فرزندان در دوران كودكی تحت آموزش حزب قرار میگیرند و به جاسوسانی برای حزب تبدیل میشوند كه حتی والدین خود را هم در صورت انجام جرم به حزب معرفی میكنند.
رهبر حزب فردی ساختگی است كه تصویر و صدای او هر روزه از صفحات سخن گو پخش شده و پوسترش تمام دیوارهای شهر و حتی درون ساختمانها را پوشانده است. برادر بزرگتر (Big Brother) نماد قدرت حزب است. او هیچ گاه اشتباه نمی كند و همۀ پیش بینی هایش درست از آب در می آید (و اگر هم این طور نشود حزب با دستكاری اسناد، روزنامه ها و كتابهای پیشین و تغییر گفته های وی و در واقع تغییر تاریخ، مشكل را بر طرف میكند). حتی بسیاری از اختراعات مانند اختراع هواپیما هم به او نسبت داده میشود.
قهرمان داستان یكی از اعضای بیرونی حزب است. نام او، وینستون اسمیت (Winston Smith) تركیبی است از اسم كوچك وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم، و یك نام خانوادگی رایج در زبان انگلیسی.
داستان به سه قسمت تقسیم میشود. در بخش اول ما با شرایط جهان، اوشنیا و همینطور افكار اسمیت آشنا میشویم. بخش دوم به آشنایی اسمیت با جولیا، یكی دیگر از اعضای بیرونی (كه نامش از نام جولیت یكی از قهرمانهای اثر معروف شكسپیر گرفته شده) و رابطۀ آنها میپردازد. بخش سوم نیز دستگیری آنها را شامل میشود.

داستان به طرزی زیبا كاملترین حالت یك حكومت استبدادی را توصیف میكند. اورول خیلی خوب توانسته اقدامات دولتها برای كنترل مردم را چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم شرح دهد. استفادۀ حزب از تكنولوژی و مخصوصاً صفحه های سخنگو كه هم مردم را تحت نظر داشته و هم برای تبلیغات سیاسی استفاده میشوند (و این كاربرد دوم بسیار شبیه تلویزیون در دنیای ماست) نمونه ای از این موضوع است. همچنین استفاده از كودكان و آماده سازی آنها از همان دوران كودكی برای دفاع از آرمانهای حزب یكی دیگر از فعالیتهای مهم حزب را تشكیل میدهد. (موضوع كار بر روی افكار كودكان و آماده سازی آنها برای كسب اهداف سیاسی در آینده در دیگر اثر معروف نویسنده "مزرعۀ حیوانات" هم دیده میشود، آنجا كه ناپلئون نه توله سگ را مخفیانه بزرگ كرده و مدتی بعد از آنها برای كسب قدرت در مزرعه استفاده میكند.) حزب همچنین طبقۀ كارگر را با تفریحاتی مانند خرید وفروش بلیط های بخت آزمایی به شدت سرگرم كرده است.
اما احتمالاً جالبترین ایده ای كه در این كتاب بیان میشود استفادۀ حزب از زبان برای اطمینان از تداوم حكومت خود است. حزب زبانی جدید و ساده ایجاد كرده است كه در آن كلمه ای برای بیان مطالبی كه با آرمانهای حزب در تضاد هستند وجود ندارد. بنابراین مردم نمیتوانند در مورد موضوعی مثل آزادی صحبت و یا حتی فكركنند. این زبان newspeak یا زبان جدید نامیده میشود.
كار دیگری كه حزب انجام میدهد استفاده از doublethink یا دوگانه باوری است. Doublethink عبارتست از قبول كردن همزمان دو مفهوم متضاد. برای مثال افرادی كه مسئول تغییر دادن مداوم اسناد تاریخی هستند با آنكه خود این عمل را انجام میدهند باز هم كاملاً این اسناد را معتبر میدانند. حتی نام وزارتهای چهارگانۀ اوشنیا هم به نوعی تمرین doublethink است: وزارت عشق محل شكنجه است، وزارت فراوانی دلیل قحطی ها، وزارت صلح مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به جنگ و وزارت حقیقت محل تغییر اسناد تاریخی و آماده سازی دروغ ها وتبلیغات سیاسی. شعار اصلی حزب هم نمونۀ كامل و پرمفهومی از doublethink است: جنگ صلح است، آزادی بردگیست، جهالت قدرت است. (باید اشاره شود كه مفهوم doublethink هر چند عجیب به نظر می آید امروزه كاربرد زیادی در سیاست دارد. برای مثال مردم آمریكا از جنگ برای برقراری صلح حمایت میكنند و یا در عین حال كه اعتقاد دارند كشورشان حامی دمكراسی است روابط نزدیك آن با حكومتهای غیر دمكراتیك مانند بسیاری از كشورهای خاورمیانه را نیز میپذیرند.)

كتاب 1984 به دلیل تاثیر زیادی كه بر ادبیات داشته باعث ایجاد دست كم چهار كلمۀ جدید در زبان انگلیسی شده است:
doublethink: پذیرش همزمان دو مفهوم متضاد مخصوصاً در نتیجۀ تلقین فكری سیاسی
thoughtcrime: جرم فكری
newspeak: زبانی دوپهلو و نامفهوم كه در تبلیغات سیاسی استفاده شود
big brother: شخصی كه قدرت كامل در حكومتی معمولاً استبدادی دارد

این اثر همواره جزو ده رمان برتر قرن بیستم شناخته شده و همچنین در نظرخواهی انجام شده از خوانندگان مجلۀ تایم كه حدود سه سال پیش انجام شد به عنوان برترین رمان در طول تاریخ انتخاب شد.

نظرات() 


viabiovit.com/viagra-pulmonary-hypertension.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:23 ق.ظ

Superb write ups. Thanks a lot.
is it illegal to buy viagra buy viagra online prescription where can i buy generic viagra online safely canadian viagra viagra online with a prescription sildenafil uk online viagra no prescription buy viagra uk without prescription buy viagra online without a prescription where to buy viagra on line
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:42 ق.ظ

Tips well taken!!
cialis uk next day venta de cialis canada cialis canada on line cialis super acti cialis reviews cialis purchasing generic cialis 20mg uk cialis online cialis vs viagra buy cheap cialis in uk
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:21 ق.ظ

Factor well taken!!
when will generic cialis be available does cialis cause gout cialis for daily use cialis 05 discount cialis tadalafil precios de cialis generico order a sample of cialis overnight cialis tadalafil cialis usa cost
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:38 ب.ظ

Good posts, Thank you.
usa cialis online cialis daily cialis kaufen wo cilas cialis efficacit enter site natural cialis cialis rckenschmerzen cialis from canada cialis generico online cialis authentique suisse
Viagra cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:40 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
buying viagra online without prescription best place to buy online viagra price of viagra tablets best place to buy generic viagra where to buy real viagra online where to buy viagra online safely where to purchase viagra buy viagra mexico buy viagra online india viagra online uk
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 05:09 ق.ظ

Lovely info, Thanks a lot.
5 mg cialis coupon printable safe site to buy cialis online cialis daily reviews cilas cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis best buy cialis ahumada cipla cialis online cialis rezeptfrei cialis coupons
Benedict
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:34 ب.ظ
Hello I am so glad I found your blog, I really found you by mistake,
while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post
and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
browse it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great b.
Marta
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:40 ق.ظ
Just want to say your article is as surprising.
The clearness in your submit is simply spectacular and that i can assume you
are an expert on this subject. Well with your
permission let me to clutch your RSS feed to stay up to date with imminent post.
Thanks one million and please carry on the rewarding work.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 08:53 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every
one is getting more from this web site, and your views are nice in favor of
new people.
یکشنبه 21 شهریور 1395 03:27 ق.ظ
اورول کمونیست بود!!!!! جدا بعد از اینهمه کثافتی که کمونیست ها به بار آوردن خیلی رو داری اورول کمونیست نبود ولی امثال تو لجن خالص هستن
mahdi
یکشنبه 25 اسفند 1392 02:46 ق.ظ
لینک دانلود نداره .لطف کنید بذارید..مرسی
دوشنبه 30 دی 1392 11:23 ق.ظ
این کتاب ضد شودوی استالینیستی نوشته شده نه اینطور که شما برداشت کردهاید که هشداری برای کمونیسم باشد جورج اورل خود کمونیست بود
فرشاد
سه شنبه 28 آذر 1391 07:57 ب.ظ
سلام میشه فیلم 1984رو بزارید روی سایت خیلی دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم
ممنون...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:


..


کدهای آهنگهای داریوش

www.dariushgod.blogfa.com

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

فال عشق

افراد آنلاین: نفر

« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox